Sivut

tiistai 12. toukokuuta 2020

Tipujen haudonta hautomakoneessa


Kanaharrastus (tai muu lintuharrastus) alkaa yleensä aikuisten lintujen muodossa, mutta monesti jossakin vaiheessa tulee innostus myös hautoa ja kasvattaa lisäystä parveen itse. Tämä on ihan suositeltavakin tapa määrän kasvattamiseen, sillä harrastekanaloissa esiintyy erilaisia tauteja ja loisia, jotka terveeseenkin parveen saa herkästi ostolintujen mukana kuljetettua. Siitosmunien mukana tautien leviäminen on huomattavasti harvinaisempaa. Hautominen mahdollistaa sellaistenkin rotujen hankkimisen, joista aikuisia yksilöitä on heikosti saatavilla. Munia on mahdollista toimittaa jopa postin välityksellä, jolloin välimatkakaan ei ole ongelma. Ennen kaikkea tipujen hautominen ja kasvattaminen on myös kokemuksena mielenkiintoinen ja linnuista on mahdollista saada hyvinkin kesyjä kun niitä pääsee pienestä asti käsittelemään.

Ennen hautomiseen ryhtymistä on tärkeää miettiä tipujen kohtaloa sitten kun ne kasvavat isoksi. Esimerkiksi kanojen kohdalla saattaa hyvinkin vähintään puolet tipuista osoittautua kukoiksi ja kukkoja taas ei parveen välttämättä mahdu kuin yksi. Ylimääräisille kukoille on vaikea löytää ottajia, joten iso osa kukkopojista päätyy pataan siinä vaiheessa kun ne eivät enää keskenään tule toimeen. Suunnitelma kukkojen kohtalon suhteen on siis ennakkoon oltava.

Lintujen hautominen on kasvatusta siinä missä vaikka kanienkin lisäännyttäminen, joten eettistäkin näkökulmaa kannattaa miettiä. Onko esimerkiksi tarpeen hautoa koneellinen tipuja, jos koko porukka laitetaan myyntiin heti parin päivän ikäisinä? Kanat ja pääasiassa muutkin linnut ovat tuotantoeläimiksi luokiteltavia, eikä niiden kohdalla varsinaista ylitarjonta ongelmaa ole, sillä ylimääräiset voidaan aina laittaa pataan. Siitäkin huolimatta hautoa kannattaa pääasiassa omaan tarpeeseen, eikä tehtailla tipuja vain myyntia varten.


Hautomakoneen valinta
Paras hautomakone ja tipujen hoitaja on aina tietenkin kana itse, mutta läheskään aina ei ole mahdollista antaa kanan tipuja hautoa. Kaikki rodut eivät omaa voimakasta hautomaviettiä (esim. tehotuotantoon suunnattuja rotuja on melko mahdoton saada hautomaan) ja kanan alle mahtuu vain rajoitetusti haudottavaa. Hautova kana voi myös aiheuttaa ylimääräisiä järjestelyitä kanalassa, sillä muut kanat voivat olla vaaraksi tai häiriöksi hautojalle ja tipuille. Hautomakone ei siis ole yhtään huono tapa saada tipuja maailmaan.

Erilaisia hautomakoneita on tarjolla runsaasti. Pienimpiin koneisiin mahtuu kerralla haudottavaksi vain muutamia munia, kun taas isommat vetävät sisäänsä useamman sata munaa. Hautomakoneissa on eroja senkin suhteen, kuinka paljon ne teettävät työtä. Parhaimmillaan ihmisen tehtäväksi jää veden lisääminen ja kone hoitaa kaiken muun lämpötilan säätelystä munien kääntämiseen. Tälläinen hautomakone on etenkin aloittelijalle yleensä paras valinta.

Haudonnan onnistumisen kannalta on tärkeää valita jo heti alkuun laadukas kone. Asiaan perehtymättömät saattavat sortua säästämään tässä kohtaa ja hankkivat ns. "kiinakoneen", jotka puhuttavat paljon kanapiireissä. Tälläiset hautomakoneet ovat kyllä edullisia, mutta niillä on vaikea saada mitään elävää aikaiseksi (johtuen siitä että koneissa lämmöt ja kosteudet heittelevät) ja haudontakokeilut saattavat mennä jo eläinrääkkäyksenkin puolelle. Asiallisia nettikauppoja hautomakoneen hankintaan on mm. Hautomakone.fiKotieläintarvike.fi sekä Siltajoen Siilo. Kuten valikoimaa selaamalla voi huomata, täytyy hyvästä koneesta olla valmis maksamaan muutama satanen.

Hautomakoneen hankinta omaksi on kannattavaa silloin kun tietää että hautomista tulee harrastettua useampaan otteeen. Jos taas heti alussa on selvää että hautominen jää yhteen kertaan, on mahdollisuutena vuokrata kone haudonnan ajaksi käyttöön. Harvalla kanailijalla on hautomakone jatkuvasti käytössä, jote varmasti löytyy joku joka on omaa konettaan valmis muutamaksi viikoksi lainaamaan.


Siitosmunien hankinta
Munia haudontaa varten voi kerätä omasta parvesta, edellyttäen tietenkin että parveen kuuluu toimiva kukko ja parvi on muutenkin sellainen jota haluaa lisätä. Siitosmunat voi myös ostaa muualta, jos toiveena on saada uusia rotuja tai muuten uutta verta parveen. Moni myyjä on valmis postittamaankin munia ja vaikka se saattaa hieman hurjalta kuulostaakin, kulkevat muvat yleisesti ihan ongelmitta postissa. Munien itävyydessä voi kuitenkin olla pientä laskua mikäli ne postin välityksellä kulkevat, joten mahdollisuuksien mukaan kannattaa suosia muita tapoja. Siitosmunien hinnat vaihtelevat yleensä noin 1-5€ välillä kappaleelta, lajista/rodusta riippuen.

Kuten hautomakoneenkin kohdalla, ei siitosmuniakaan kannata ihan keneltä tahansa hankkia. Emoparven laatu ja hoito vaikuttaa luonnollisesti myös munien ja niistä kuoriutuvien tipujen laatuun. Valitettavasti niin valmiita lintuja, kuin myös siitosmunia myy sellaisetkin henkilöt, joilta olisi parasta jättää eläimet hankkimatta. Hyväksi havaittu ja luotettava taho siitosmunien (maatiaiskana) hankintaan on Ellun kanat ja munat, mutta paljon löytyy myös vastuullisia harrastajia joilta voi hyvillä mielin koneen täytettä ostaa. Etenkin kalliimpien munien kohdalla kannattaa niitä ostaa vain sellaiselta myyjältä, joka on testihautonut munia ja tietää että ne varmasti hyvin itävät.

Kanat (ja lähes poikkeuksetta muutkin kotieläiminä pidettävät linnut) ovat parvilintuja, joten tipuvaiheessakin niitä tulisi olla vähintään pieni porukka. Tämä täytyy muistaa huomioida haudonnassa ja varmistaa että tipuja on odotettavissa useampia. Vain paria munaa ei kannata kerralla laittaa hautumaan, sillä kaikki munat eivät aina lähde itämään ja osa saattaa myös mennä kesken haudonnan edetessä. Jos haudottavia munia on vain muutama, on varaana että tipuja tulee vain yksi.

Jonkinlainen muoti-ilmiö on hautoa tipuja kaupan luomumunista, joista saattaa hyvällä tuurilla tipun tai pari saada. Tämä on ihan ok, kunhan muistaa tässäkin että tipulla tulisi olla kavereita. Jos kaupan munia haluaa kokeilla hautoa, olisi hyvä samaan aikaan laittaa koneeseen myös sellaisia laadukkaita siitosmunia, joista varmasti on tipuja tulossa.

Siitosmunat omasta parvesta
Mikäli haudottavat munat kerätään omasta lintuparvesta, niitä tulee säilyttää tietyissä olosuhteissa hyvän itävyyden takaamiseksi. Munia säilytetään terävä puoli alaspäin, n. 5-15 plussa asteen lämpötilassa. Lisäksi munia pitäisi kääntää kyljeltä toiselle pari kertaa päivässä. Vaikka melko vanhoistakin munista voi tipujen hautominen vielä onnistua, niin paras lopputulos tulee kun haudottavat munat ovat korkeintaan kaksi viikkoa vanhoja.

Siitosmunat säilytetään kennossa, terävä puoli alaspäin. Kennon säilytysasento on vino ja kallistusta vaihdetaan kyljeltä toiselle pari kertaa päivässä, jolla saadaan tarpeellinen kääntäminen hoidettua.

Ennen haudontaa
Ennen haudonnan aloittamista tarkastetaan että hautomakone varmasti toimii. Osa tykkää käyttää konetta päivän tai pari jo ennen varsinaisen haudonnan alkamista ja erillisillä mittareilla varmistaa että lämpö ja kosteus pysyy halutulla tasolla. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä ja kun on investoinut laadukkaaseen hautomakoneeseen, voi aika hyvin luottaa että lämpötila on oikea.

Eri lintujen välillä on eroja hautomisen kestossa, sekä myös sopivan kosteuden määrässä. Kananmunia haudotaan 21 päivää, mutta esim. ankalla aika on viikon pidempi. Hautomiseen liittyvistä yksityiskohdista on tietenkin otettava selvää ennen haudontaa, etenkin silloin jos haudottava lintulaji ei ole itselle ennestään tuttu. Optimaalisten olosuhteiden takaamiseksi olisi parasta hautoa koneessa kerralla vain yhtä lajia ja laittaa kaikki munat koneeseen samaan aikaan. Tällön kosteus ja lämpötila on mahdollista pitää juuri tietylle lajille sopivana, eikä niissä tapahdu heittoja haudonnan aikana.

Haudonnan aikana
Haudonnan aikana munia tulee kääntää kyljeltä toiselle vähintään kaksi kertaa päivässä, mieluiten kuitenkin useamminkin. Hienoimmat hautomakoneet hoitavat kääntelyn automaattisesti itse, mutta joissakin koneissa kääntely jää ihmisen vastuulle. Parhaimpia ovat koneet, joissa kääntäminen tapahtuu koneen ulkopuolelle sijoitetun vivun yms. avulla. Tällöin konetta ei tarvitse avata kääntelyn ajaksi ja lämpö sekä kosteus pysyy sen sisällä tasaisena. Mikäli kääntely vaatii hautomakoneen avaamisen, on hyvä jättää kääntelyn määrä minimiin. Kääntäminen lopetetaan kolme päivää ennen odotettua kuoriutumispäivää (kääntäjällä varustetut koneet osaavat tämän tehdä yleensä automaattisesti).

Joissakin hautomakonemalleissa munat saattavat olla toisistaan erotettuina väliseinien avulla, jotka poistetaan siinä vaiheessa kun kääntelykin lopetetaan. Tällöin tipuilla on enemmän tilaa kuoriutumiseen.

Sopiva kosteus pidetään koneessa lisäämällä siihen vettä pitkin haudontaa. Jokaisella hautomakoneella on omat systeeminsä veden lisäämisen suhteen, jotka selviää käyttöohjeisiin tutustumalla.


Munien läpivalaisu
Noin kolmannesta haudontapäivästä lähtien munista voi läpivalaisemalla nähdä ovatko ne lähteneet kehittyään. Läpivalaisu ei ole vaikeaa ja se on ihan hyvä tehdä, jotta ei turhaan tyhjiä munia haudo montaa viikkoa. Samalla osaa myös varautua tuloillaan olevien tipujen määrään ja esim. sopia tipuvaihdoista jonkun toisen kanssa, mikäli näyttää että tipuja on tulossa vain yksi.

Läpivalaisu onnistuu hyvin esim. kännykän lampulla pimeässä huoneessa. Kehittymään lähteneissä munissa näkyy aluksi pieni "hämähäkki", joka haudonnan edetessä leviää. Loppuvaiheessa muna näkyy läpivalaistessa lähes kokonaan mustana, tylpän pään ilmataskua lukuun ottamatta. Helpointa läpivalaisu on vaaleakuorisissa munissa, kun taas tummakuoriset tai kirjavat voivat olla haasteellisempia. Mikäli läpivalaistessa ei pääse selvyyteen onko munassa elämää, ei auta kuin odottaa haudonnan loppuun asti ja katsoa tuleeko tipua vai ei.

Kuoriutuminen
Haudonta-ajassa saattaa välillä olla pientä heittoa suuntaan tai toiseen, joten tipujen asumus kannattaa laittaa valmiiksi jo hyvissä ajoin ennen odotettua kuoriutumispäivää. Eri lintulajeilla on jälleen hieman erilaisia vaatimuksia tipuajan hoidon suhteen, mutta niistä en kuitenkaan tässä postauksessa tarkemmin kerro. Mahdollisesti jossain kohtaa teen aiheesta kokonaan oman postauksensa. Oikeanlaiseen hoitoon tulee luonnollisestikin perehtyä jo etukäteen, ennen haudonnan aloittamista.

Kuoriutuminen alkaa pienellä reiällä kuoressa ja tässä vaiheessa saattaa olla tarpeen nostaa koneen kosteusprosenttia helpon kuoriutumisen takaamiseksi. Asian kanssa täytyy kuitenkin olla tarkkana, sillä liiallisella kosteudella saa vahikoa aikaiseksi. Kuoriutuvat/kuoriutuneet tiput nostavat nekin itsessään kosteuden määrää koneessa, joten aina kosteuden lisääminen ei ole tarpeen.

Itse kuoriutumisen kestossa on vaihtelua lajien välillä. Esim. viiriäiset on melko nopeita asian suhteen ja tipu saattaa joskus olla hyvinkin pian ulkona kuorestaan ensimmäisen särön ilmestymisen jälkeen. Kanoilla taas on ihan normaalia että kuoriutumiseen menee päivä-pari. Tipujen on parasta antaa itse rauhassa tulla ulos kuoresta, eikä niitä pidä turhaan mennä auttamaan. Tasaisten olosuhteiden takaamiseksi hautomakonetta ei tulisi myöskään aukoa turhaan kuoriutumisen aikana. Kuoriutumisen jälkeen tipujen on hyvä antaa kuivua ensin koneessa rauhassa eli niitä ei ole kiire siirtää varsinaiseen asumukseen. Ruskuaispussista saamallaan ravinnolla tipu pärjää ensimmäisen vuorokauden, joten ruokaakaan ei ole kiire saada.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentit ovat aina tervetulleita. :)