Sivut

torstai 19. joulukuuta 2019

19. luukku: Eläintenhoitajaksi opiskelemassa

Kuva: Pixabay
Yksi blogin suosituimmista postauksista kautta aikojen on ollut Ammattina eläintenhoitaja postaus, josta löytyy sekä vanha alkuperäinen, että uudistettu ja parempi versio. Etenkin näin vuodenvaihteen tienoilla postaukset saavat paljon katselukertoja, sillä yhteishaku alkaa lähestyä ja moni pohtii parhaillaan mitä alaa hakeutuisi opiskelemaan. Postauksissa kerron yleisesti opiskelusta ja alasta, mutta koska aihe monia tuntuu kiinnostavan, ajattelin tehdä vielä erikseen postauksen joka sisältää omia kokemuksia eläintenhoitajaksi opiskelusta. Postausta lukiessa kannattaa pitää mielessä, että koulujen kesken on paljon eroja, eikä kaikkialla opinnot pidä sisällään samoja asioita.

Itse opiskelin peruskoulupohjaisena, jolloin opintojen kesto oli kolme vuotta. Lukiopohjaisena koulutus olisi kestänyt vain kaksi vuotta. Eläintenhoitajaopiskelijat valitsevat painottuvatko tuotanto- vai pieneläimiin ja itsellä painotus oli pieneläimissä. Halutessaan olisi voinut opiskellä molemmatkin painotukset, jolloin opintojen kesto olisi ollut neljä vuotta. Alla on listattuna omaan opiskeluuni kuuluneet tutkinnon osat, eli tämä kaikki kuului pieneläinpainotteisen peuskoulupohjaisen eläintenhoitajan opintoihin.

Työskentely maatalousalalla (kuului kaikille)
Traktorin turvallinen käyttö 3 ov
Eläinten päivittäinen hoito 3 ov
Rakennustyöt 2 ov
Metsän uudistaminen ja hoito 1 ov
Työturvallisuus ja hyvinvointi 1 ov

Maaseutuyrittäminen (kuului kaikille)
Yrityksen perustaminen 2 ov
Tuotannon suunnittelu ja kannattavuus 2 ov
Maaseutuyrityksen toimintaedellytykset 2 ov
Verotus ja kirjanpito 2 ov
Markkinointi 2 ov

Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen  (kuului kaikille)
Tuotantoeläinten päivittäiset hoitotyöt 2,5 ov
Pieneläinten päivittäiset hoitotyöt 2,5 ov
Biologiset perusteet 2 ov
Tuotantoeläinten ruokinta, hoito ja terveys 8 ov
Eläinten hoitotyössä tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttö ja huolto 1 ov
Pieneläinten ruokinta, hoito ja terveys 8 ov
Asiakaspalvelu 1 ov
Eläintilan kesä 5 ov

Paikalisesti valitun eläinlajin hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen (kuului kaikille)
Työskentely alan yrityksessa 10 ov

Pieneläinten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen (pieneläimiin erikoistuneille)
Eläinten terveydenhoito 2 ov
Seuraeläimet 3 ov
Eksoottiset eläimet 3 ov
Tapahtuman järjestäminen 2 ov
Työskentely pieneläinyrityksessä 10 ov

Koiran hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen (pieneläimiin erikoistuneille)
Urheilukoiran hoito, ruokinta ja valmennus 2 ov
Koirajalostus 2 ov
Koiran käytösongelmat ja puuttumismallit 1 ov
Työskentely koirahoitolassa tai kennelissä 5 ov

Ammattitaitoa täydentävät opinnot (peruskoulupohjaisille)
Äidinkieli 4 ov
Ruotsi 1 ov
Englanti 2 ov
Matematiikka 3 ov
Fysiikka ja kemia 2 ov
Yhteiskunta, yritys- ja työelämätietous 1 ov
Liikunta 1 ov
Terveystieto 1 ov
Taide ja kulttuuri 1 ov
Liikunta valinnainen 2 ov
Ympäristötieto valinnainen 1 ov
Tieto- ja viestintätekniikka valinnainen 1 ov

Vapaasti valittavat opinnot (kuului kaikille)
Työskentely eläinyrityksessä 5 ov
Työskentely eläinyrityksessä 5 ov

Kuva: Pixabay
Ensimmäisenä vuonna opintoihin kuului työskentely maatalousalalla, eläinten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, toinen vapaasti valittavien opintojen harjoittelujaksoista sekä osa ammattia täydentävistä opinnoista.

Eläintenhoidon osalta käytiin tasapuolisesti läpi sekä tuotanto-, että pieneläimiä. Koululla oli pieni parsinavetta lypsykarjalle, sikala sekä pieneläimiä linnuista jyrsijöiden ja kanien kautta matelijoihin. Tuotantoeläin tuntien puitteissa käytiin jonkun verran navetalla hommissa, mutta pieneläimiä muistaakseni käsiteltiin lähinnä teorian tasolla. Eläintenhoitajan koulutus alkoi tuolloin kyseisessä koulussa ensimmäistä kertaa ja vähän ehkä oli vielä hakusessa miten sitä kannattaisi opettaa. Nykyään opiskelut sisältää käsittääkseni enemmän käytäntöäkin.

Traktorin käyttö, rakennustyöt ja metsän hoito olivat ne alueet, jotka aiheutti monelle stressiä. Vaikka oli joukossa niitäkin jotka näistäkin tykkäsi. Traktoritunnit sisälsivät hieman teoriaa ja suurimmaksi osaksi sitä että ajeltiin koulun traktoreilla navetan pihapiirissä ympäriinsä. Tarkoitus oli että kaikki olisi näytössä osanneet napata kärryn traktorin perään, ajaa pienen lenkin ja peruuttaa kärryn lopuksi takaisin halliin. Käytännössä 16-vuotiaat tytöt ei ehkä olleet se kaikkein paras kohderyhmä näille tunneille, osa kun ei olisi halunnut ajaa koko traktoia ollenkaan. Kaikille saatiin kuitenkin jollain tapaa hyväksytty suoritus näytöstä.

Metsätyöt sisälsivät teoriaa sekä yhden käytännön harjoituksen metsässä raivaussahojen kanssa. Sillä harjoittelulla piti sitten seuraavalla kerralla selvitä näytöstä, joka niin ikään sisälsi raivaussahan kanssa huitomista koulun metsässä. Yllättävän hyvin tämä taisi kuitenkin kaikilta sujua.

Puutöissä tehtiin pääasiassa koululta tilattuja tilaustöitä. Täytyy vaan toivoa että ostajat ei niistä paljoa joutuneet maksamaan, sillä kun täysin osaamattomat eläintenhoitajat laitetaan tekemään leikkimökkiä tai pirttikalustoa, on jälki sen mukaista.

Opiskeluihin kuului eläintenhoitovuorot koulun eläintiloissa, jotka jakautuivat koko kolmen vuoden ajalle. Hoitovuoroihin kuului viisi viikkoa navetalla/sikalassa ja toiset viisi viikkoa pieneläintiloissa. Navettaviikoilla piti mennä aamuksi navettaan, jonka jälkeen käytiin päivällä normaaleilla oppitunneilla ja mentiin taas illaksi takaisin navettahommiin. Vuoroon kuului myös viikonloppu, jolloin sentään päivät olivat vapaat kun oppitunteja ei ollut. Pieneläinvuoroihin taas kuului pelkästään viikonloput. Alussa taisi sentään olla joku kokonainenkin viikko, jolloin eläinten hoitoon perehdytettiin kunnolla. Pieneläimet olivat viikonloppuisin pelkästään opiskelijoiden vastuulla, navetassa sentään oli karjanhoitajat töissä.

Ennen varsinaisten navettavuorojen alkamista töitä harjoiteltiin satunnaisissa aamu- tai iltavuoroissa. Näissä navetalla oli samaan aikaan monta opiskelijaa ja opettajakin oli kajanhoitajien lisäksi mukana. Sikalatyöt oli nopeasti opittavissa, mutta lypsäminen taas vaati enemmän harjoitusta. Alussa yhdellä lypsimellä saattoikin lypsää kaksi opiskelijaa, opettajan vielä auttaessa vieressä. Navettavuoroissa piti sitten selvitä yksinään kahden lypsimen kanssa ja ottaa hoitaakseen toisen käytävän lehmät (eli korkeintaan 10 lypsettävää). Navettavuoroissa oli tarkoitus olla noin puolet ajasta sikalassa ja puolet navetassa, mutta erinäisistä muuttujista johtuen nämä ei aina ihan tasan menneet. Itsekin olin huomattavasti enemmän navetassa kuin sikalassa.

Ensimmäinen työssäoppiminen ajoittui ensimmäisen lukuvuoden loppupuolelle ja se oli viiden viikon harjoittelu valinnaisessa paikassa. Itselle valikoitui paikaksi pieni hevostalli. Samalla tilalla oli myös lypsykarjaa, mutta niitä aika vähän tuli harjoittelun aikana hoidettua.

Kesälomat koulussa oli vain viiden viikon mittaisia ja ensimmäisenä vuonna jäljelle jäänyt kesä oltiin koululla viisi viikkoa kesäjaksolla. Kukin kesäjakson viikko sisälsi eri asioita, navettatöitä, pieneläintenhoitoa, koirien hoitoa, konehommia ja puutarhahommia. Näistä koiraviikko oli kaikkein kiinnostavin. Koululla oli siis erikseen oma aikuisille suunnattu projektikoiralinjansa, jossa touhuttiin tulevien virkakoirien kanssa. Normaalisti koirien hoito ei kuulunut tavallisille eläintenhoitajille, mutta kesällä kun linjan opiskelijat olivat lomalla, pääsivät eläintenhoitajat hoitamaan niitä muutamia koiria jotka koululle olivat kesäksi jääneet. Käytännössä kaikille jaettiin oma hoitokoira, jonka lenkityksistä ja ruokinnasta sai viikon ajan vastata.

Kuva: Pixabay
Ensimmäisen vuoden jälkeen valittiin haluaako painottua tuotanto- vai pieneläimiin. Itsellä valinta oli pieneläimet, suurimmilta osin siksi että halusin tehdä harjoittelut pieneläinpaikoissa enkä oikein ollut sioista kiinnostunut, joita tuotantoeläinpuolella olisi opiskeltu. Yleisestikin pieneläimet olivat suosituimpia, eikä kovinkan moni tuotantoeläimiä valinnut.

Toinen vuosi sisälsi valittuun painotukseen liittyviä opintoja (luokka oli siis jakautuneena kahteen ryhmään), sekä jälleen ammattia täydentäviä opintoja joita oli ripoteltuna kaikille kolmelle vuodelle. Työssäoppimisia toisena vuonna oli kaksi. Ensin kymmenen viikon harjoittelu pieneläinyrityksessä (itse menin eläinkauppaan) sekä kesällä viiden viikon harjoittelu koirapaikassa (itsellä koirahoitolassa).

Ammattitaitoa täydentävissä opinnoissa oli paljon eläinjuttuja sisältäviä asioita. Esim. englannintunneilla kirjoitettiin eläimiin liittyviä tekstejä tai etsittiin käännöksiä hevosen ruumiinosille. Nekin siis olivat huomattavasti mielenkiintoisempia kuin peruskoulussa.

Eläintenhoidon osalta perehdyttiin ensimmäistä vuotta tarkemmin pieneläinten hoitoon. Läpi käytiin kaikki kissan oikeanlaisesta ruokinnasta frettien ylisimpiin sairauksiin ja muu siltä väliltä. Koirista oli ihan oma tutkinnon osansa, johon sisältyi mm. ruokintaa, jalostusta ja kouluttamista. Koirien kohdalla oli jossain määrin käytäntöäkin, mutta muuten opinnot olivat edelleen aika teoriapohjaisia.

Tapahtuman järjestäminen oli aika hauska osa-alue opinnoissa. Käytännössä se tarkoitti, että koko luokan voimin järjestettiin match show koirille ja siihen yhteyteen vähän muutakin koiraohjelmaa. Tapahtumaan saatiin kivasti osallistujia ja tuotot menivät löytöeläinten hyväksi. Palkinnot olivat myös varsin runsaat, sillä kun opettajat eivät keksineet mitä muutakaan tunneilla tehtäisiin, jettiin oppilaat ryhmiin ja lähetettiin koulun pakuilla ajelemaan ympäri kyliä ja kejäämään lahjoituspalkintoja. Useaman kerjuureissun päätteeksi palkintoja oli kasassa valtavat määrät, eikä kaikkia saatu edes jaettua.

Kolmantena ja samalla viimeisenä vuonna ei koulun puolesta enää opiskeltu mitää eläintenhoitoon liittyvää, vaan ohjelmassa oli maaseutuyrittäminen ja loput ammattitaitoa täydentävät aineet. Lisäksi kolmentena vuonna oli kaksi työssäoppimista, joiden kohdalla paikat sai aika vapaasti valita. Viiden viikon harjoittelun suoritin eläinkaupassa. Keväällä ennen valmistumista oli vuorossa kymmenen viikon harjoittelu. Tämä olisi periaatteessa pitänyt tehdä pieneläinpaikassa, mutta koska en sopivaa paikkaa löytänyt, sain suorittaa harjoittelun samassa talli/navetta paikassa missä olin jo ensimmäisenä vuotena ollut. Kolmas vuosi oli ylipäätään aika rento vuosi ja paljon oli ihan vaan vapaita viikkoja koulusta.

Opinnäytetyö kuului tietenkin myös opintojen loppupuolelle. Aiemmin opinnäytteeksi oli riittänyt tekstipohjainen tuoton jostakin aiheesta, mutta meidän kohdalla opinnäytettä muutettiin ja tarkoituksena oli ihan oikeasti tehdä jokin projekti. Mahdollisuuksina oli esim. rakentaa jotain, kouluttaa eläintä, järjestää tapahtuma yms. Itsellä aiheena oli talvikanilan rakentaminen (silloin kaneja oli vielä se neljä). Opinnäytetyöstä tehtiin lopuksi diaesitys, joka sitten esiteltiin omalle luokalle ja muille opiskelijoille joitka oli syystä tai toisesta paikalle raahattu (mm. ensimmäisen vuoden eläintehoitajaopiskelijoita).

Kuva: Pixabay

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentit ovat aina tervetulleita. :)